برچسب: اهدای خون

اهدای خون یکی از سنت‌های پسندیده در فرهنگ کشور ما قلمداد می‌شود و با توجه به تاکید کتب دینی ما به اهمیت انجام این عمل نجات‌بخش‌، مردم برای شرکت در این اقدام خداپسندانه گرایش زیادی دارند.موضوعی که شاید با کمی فرهنگ سازی بیشتر بتوان آن را بجای بدعت غلط و اشتباه قمه زنی نهادینه کرد.

لزوم اهدای خون

خون انسان هیچ جانشینى ندارد و نمى توان آن را بطور مصنوعى تهیه کرد و انسان تنها منبع خون براى همنوعان خود مى باشد (گرچه دانشمندان سرگرم تحقیق براى تهیه خون مصنوعى مى باشند، اما موفقیت آنها درآینده نزدیک، بعید به نظر مى رسد).