برچسب: برنامه موشکی

تحریم به بهانه موشک فرانسه برای تحریم ایران پیش‌قدم شد؛

دست دولت روحانی بسته است؛ آنها عملاً با پذیرش ۲۲۳۱ و اصل «جدایی برجام از قطعنامه» از مدت‌ها پیش خود را در برابر تحریم‌های تازه‌ای که غربی‌ها به هر بهانه ای هر زمان ممکن است دوباره وضع کنند، خلع سلاح کردند.