برچسب: تبلیغات اسلامی

جلیل زاده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار:

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار گفت: بسیاری از ایده پردازان، حجاب را به عنوان یک حفاظ و نگهبان برای جمهوری اسلامی و خانواده می دانند.

قرآن فرماندار شهرستان شهریار:

فرماندار شهرستان شهریار گفت:کسی که در عرصه قرآن خدمتگذاری می کند، دارای توفیق الهی خاصی است، چرا که مسئولیت قرآنی یکی از ارزشمندترین مسئولیت ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

صدقعلی جلیل زاده تبلیغات اسلامی شهریار رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهریار خبر داد:

حجت‌الاسلام صدقعلی جلیل زاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهریار با اشاره به فقدان اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان ملارد و لزوم انجام کار فرهنگی در این شهرستان، از افتتاح قریب الوقوع اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد خبر داد.