برچسب: جشن گرامیدشت هفته معلم با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهریار + تصاویر

جشن روز معلم با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهریار

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در آموزش و پرورش به دنبال کاهش مشکلات زیرساختی هستیم که در کنار آن افزایش روحیه پرورش و تربیت معلمان نیز حائز اهمیت است، ما مصمم هستیم که مدرسه باید به عنوان یک هویت مستقل مورد توجه قرار گیرد و در مسائل خود تصمیم‌گیری کند و این یکی از سیاست‌های اصلی ما است