برچسب: جوقین

تپه جوقین وحیدیه شهریار در سایه کم توجهی مسئولین:

تپه جوقین که سالیان دراز از پس ناملایمتی ها و حوادث طبیعی مثل باد، باران و … خود را مصون نگه داشته اما ظاهرأ بی توجهی مسئولین را تاب نیاورده و در حال سر فرود آوردن است و این اثر باستانی و ثبت شده ملی یکی از پاتوق های اصلی معتادین شهر و همچنین جوانان بیکار شده است که اکثرأ این محل را مکانی برای گذران اوقات خود دانسته و معتادین آن را مکانی امن برای دست یابی به هدف خود که همان استعمال مواد است می‌دانند.

سردار شریف سردار شریف:

سردار شریف: اسرائیل تصور می کرد با طراحی که انجام داده می تواند کشورهای عربی را به چالش بکشد و ارتش های آن ها را یکی پس از دیگری نابود کند، اما اراده خداوند به گونه ای بود که اسرائیلی ها امروز آن لبخند های ابتدایشان تبدیل به اشک های جاری شده است