برچسب: خانچرلی

سردار خانچرلی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران:

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: پلیس در تعطیلات نوروزی تمرکز خود را بر سه بخش پیش از نوروز، تعطیلات نوروزی و روز طبیعت قرار داده بود.

نشست خبری سردار خانچرلی به مناسبت هفته ناجا فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران:

سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پلیس در سال گذشته گفت: با افزایش ظرفیت و توسعه سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار تماس توسط مردم در این سامانه ثبت شده است که این رقم با رشد ۵۳ درصدی نسبت به مورد مشابه پارسال همراه بوده است که از این مقدار ۵۱۶ هزار تماس به انجام مأموریتهای پلیسی منجر شده است.

سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر و کشف سه تن مواد افیونی و مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به باند بزرگ موادمخدر و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.

نشست خبری سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران:

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: سامانه مها به منظور رسیدگی به خواسته‌های انتظامی شهروندان شهریار راه‌اندازی شده که تداوم اجرای این طرح، ایمن شدن و بازدارندگی جامعه را در پی دارد.

خانچرلی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران:

فرمانده انتظامي استان با اشاره به رابطه مستقيم اعتماد و مشارکت شهروندان با احساس امنيت گفت: زماني که اعتماد مردم به پليس و همچنين مشارکت عمومي در برقراري و حفظ امنيت افزايش يابد، نشان از احساس امنيت مطلوب در جامعه دارد.

خانچرلی فرماندهی ویژه غرب استان تهران:

فرمانده انتظامي استان با اشاره به رابطه مستقيم اعتماد و مشارکت شهروندان با احساس امنيت گفت: زماني که اعتماد مردم به پليس و همچنين مشارکت عمومي در برقراري و حفظ امنيت افزايش يابد، نشان از احساس امنيت مطلوب در جامعه دارد.