برچسب: دانش آموز

این حادثه ساعت ۵۸ :۱۰ سه شنبه ۱۵ اسفند در دبیرستان‌ دخترانه ای حوالی خیابان فاطمی رخ داد و بلافاصله اکیپ های امدادی اورژانس تهران را روانه صحنه حادثه کرد.

تنبیه

تنبیه دانش آموزان چند سالی است که به مساله ای عادی در سیستم آموزشی کشور تبدیل شده اما گسترش میزان نفوذ شبکه های اجتماعی و اینترنت حتی در دور افتاده ترین مناطق کشور؛ سبب شده تا این گونه اعمال غیر انسانی و خلاف قانون معلمان بیشتر منعکس شود.