برچسب: راهپیمایی روز قدس

حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه:

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امور خارجه در جمع راهپیمایان روز قدس شهراندیشه اظهار داشت: جمعیت صهیونیستها در جهان چیزی در حدود ۱۵ میلیون نفر است اما ۸۰ درصد منابع مالی و اقتصادی دنیا در چنگال آنان بوده و عمده شبکه‌های خبری و رسانه‌ای در سیطره صهیونیستهاست.