برچسب: زیاده خواهی موشکی غرب

هاشمی نگرانی از اظهارات مسؤولین؛

پس از توئیت جنجالی هاشمی رفسنجانی و نظر منفی درباره ساخت موشک بود که کشورهای غربی به دبیرکل سازمان ملل نامه‌ای علیه توان موشکی کشورمان نوشتند و بان‌کی‌مون نیز از آزمایش‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.