برچسب: شهیدان

امام خامنه ای

بیرون از جلسه فکر می کنم که استکبار با تمام توانش جلوی ما ایستاده، اوضاع ممکن است سخت هم به نظر برسد؛ اما دفاع مقدس نشان داد ما می‌توانیم … .