برچسب: شهید یداللهی

پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران:

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان این مرز و بوم در تلاش هستند تا خود را به ملت ایران نزدیک کنند تا از راه دوستی و صمیمیت ضربه خود را به ایران اسلامی بزنند و اهداف شومی که در سر می پرورانند را عملی کنند در چنین مواقعی باید به فرموده حضرت علی(ع) متوسل شویم که می فرمایند در چنین شرایطی هوشیار بوده و خوش گمانی را نسبت به دشمن به طور کامل فراموش کنید.