برچسب: صباشهر

صباشهر شهریار در سایه بی توجهی مسئولین:

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی باغی و کشاورزی و خارج از بافت و محدوده شهری در سایه بی توجهی مسئولین و دستگاه‌های نظارتی بلای جان منطقه صباشهر شهرستان شهریار شده است.

استیضاح شهردار

با اختلافات پیش آمده میان یکی از شهرداران شهرستان شهریار با تعدادی از اعضای شورای شهر، زمزمه استیضاح وی به گوش می‌رسد.