برچسب: صدا وسیما

علی عسگری:

رئیس رسانه ملی طرح مطالبات مردم و مطالبه‌گری را از وظایف مهم رسانه ملی و در مسیر احترام به مخاطب دانست و افزود: صداقت گوهر بی‌نظیری است و با مردم باید صادقانه برخورد کنیم چرا که مردم به خوبی همه چیز را می‌فهمند.

بانک

” موسسه های اعتباری کوثر و ثامن با بانک مهراقتصاد ایران ادغام می شوند” این خبر در یکی دو روز گذشته دهان به دهان در سطح جامعه می چرخد تا جایی که رسانه ملی نیز آن را اعلام کرد و بسیاری از سپرده گذاران با مراجعه به این موسسات مالی خواستار خروج سرمایه های خود شدند.

دلخوری مردم از برنامه های تفرقه آمیز ؛

اقدامات مؤثری برای مقابله با توهین در صدا و سیما تا کنون انجام گرفته است. به عنوان مثال در سریال سرزمین کهن به دلیل شائبه توهین به قوم دلیر بختیاری با وجود سرمایه گذاری عظیمی که برای آن صورت گرفته بود این مجموعه متوقف شد.