برچسب: فتنه گران

باهنر:

دبیر کل جبهه پیروان بابیان اینکه با توجه به عدم پشیمانی و توبه سران فتنه از عملکرد گذشته امکان رفع حصر منتفی است، گفت: محاکمه در هر دادگاه عادلانه‌ای که صورت پذیرد احکام سختی در انتظار سران فتنه خواهد بود.

فتنه

اخیراً یکی از روحانیون شاغل در یکی از مناصب استانی آموزش و پرورش، در جلسه ای گفته است: “تمامی سخنرانان جلسات سیاسی که در مدارس برگزار می‌شود، از جناح مخالف ما هستند، ما قصد داریم از با آغاز مدارس کار خود را آغاز کنیم. با توجه به ۲ انتخابات پیش رو، باید خودمان جلسات سیاسی مدارس را برگزار کنیم.”