برچسب: فرزند

اسیدپاشی

مریم می‌گوید: نمی‌دانید سوختگی چقدر سخت و دردآور است. زمانی که در یک لحظه سلامتی، زیبایی، آینده را از دست دادی و همه مردم طور دیگری نگاهت می‌کنند، انتظار کمک از دولت توقع زیادی نیست، اما قربانیان اسیدپاشی از آن هم محروم‌اند.

اینترنت

آگاهی والدین از مهارت‌های زندگی و نحوه تربیت فرزندان، موجب ارتقای سطح آگاهی افراد خانواده شده و به نوعی باعث نزدیکی فرزندان به والدین می‌شود. بزه‌های اتفاق افتاده در فضای مجازی، اکثرا به علت آگاهی نداشتن والدین از خطرهای اینترنت و فضای مجازی برمی‌گردد.

خانواده دیرکل دفترامور کودک ونوجوان سازمان بهزیستی:

مدیرکل دفترامور کودک ونوجوان سازمان بهزیستی بااعلام ۳اولویت واگذاری فرزندبه خانواده هاگفت:پس از گذراندن تمام مراحل، خانواده ها۶ماه زیرنظر مشاوران بوده وسپس حکم فرزندخواندگی دائم صادر می شود.