برچسب: فریدون مکرمی

سرهنگ مکرمی فرمانده انتظامی شهرستان شهریار:

سرهنگ فریدون مکرمی گفت:در مجموع شش ماه گذشته در سال ۹۵ میزان کشفیات فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار به میزان ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میزان دستگیری سارقین شهرستان با افزایش چشمگیر ۴۱ درصدی همراه بوده است البته این میزان نشان از افزایش سرقت ها و جرم و جنایت ندارد بلکه حاکی از افزایش همت و پیگیری پلیس است.