برچسب: فقر

محسن رضایی محسن رضایی؛

دبیر مجمع تشخیص نوشت: امروز ارزش هزار تومان روز انتخابات نصف شده است. همین پول‌های نصف شده هم در دست مردم نیست. اقتصاد قفل شده و رکود را می گویید آرامش! توصیه می کنم مردم را فریب ندهید، روزی حقیقت آشکار می شود.