برچسب: فیلم

جلالی

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس درباره درز فیلمی از «جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس» به بیرون گفت: آن فردی که این فیلم را تهیه کرده، کار درستی نکرده و انتشار آن هم غلط دیگری است که صبح امروز این مسئله مورد تذکر بسیاری از نمایندگان قرار گرفت.

ویدئوی عجیب تهیه شده از روی ماه با نظریه پردازی برخی کاربران مبنی بر واقعی بودن فرازمینی ها و زندگی آنها در سمت دیگر ماه همراه بوده است.