برچسب: مار

مارهای ایرانی رئیس بخش تولید پادزهر انستیتو رازی

رئیس بخش تولید پادزهر انستیتو رازی گفت: سموم مارها می‌توانند برای درمان بیماری‌های لاعلاج استفاده شود، بنابراین مارهای ایرانی که جزو ذخایر ژنتیکی طبیعی هستند نباید از کشور خارج شود زیرا این ذخایر ژنتیکی از چاه‌ نفت نیز ارزشمندتر هستند.

اصفهان

درحالی که گرمی هوا، فصل زاد و ولد و خشکی‌ زاینده‌رود عامل وجود مارها در اصفهان عنوان می‌شود، مشاور سازمان محیط‌زیست می‌گوید خشکی‌ زاینده‌رود عامل وجود مارها نیست.