برچسب: محمد بن سلمان

1975023

بسیاری از شبکه‌های ارتباط اجتماعی تصویر شاهزاده احمد بن عبدالعزیز وزیر کشور اسبق عربستان را در حال استقبال از میهمانانش در ریاض منتشر کرده‌اند که سئوالات و ابهامات زیادی را مطرح کرده است.

شاهزاده‌های سعودی

حج خونین امسال و وقوع سه حادثه مرگبار در کمتر از دو هفته این تحلیل را به ذهن متبادر می‌کند که ممکن است رقابت‌های پنهانی شاهزاده‌های سعودی برای قدرت در ورای این تحولات نهفته باشد