برچسب: ورامین

ناجا

معاون اجتماعی ناجا درباره حادثه شب گذشته تخریب تعدادی خودرو در ورامین توضیحاتی ارائه داد.

آیت الله جنتی گزارش از سفر عمار انقلاب به دیار 15 خرداد؛

حد فاصل میدان امام حسین و ولیعصر در ورامین محلی است که آیت الله جنتی قرار است مورد استقبال مردم واقع شود؛ از ساعات اولیه صبح نه تنها این خیابان بلکه کلیه خیابان های منتهی به این دو میدان از جمعیت پر شده است.