برچسب: وزیر نیرو

وزیر نیرو

اردکانیان گفت: حقوقم ۱۱ میلیون تومان است که ۷ میلیون آن توسط دانشگاه صنعتی شریف و مابقی آن که حدود ۴ میلیون تومان است توسط نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.

چیتچیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح تصفیه خانه شهریار:

وزیر نیرو گفت :ما در بسیاری از شهرها در سال های گذشته با یک موضوع بسیار جدی درگیر بودیم که فاضلاب جذب شده توسط چاه های جذبی در زمین فرو می رفت و این فاضلاب تمام منابع آب های زیر زمینی و حتی سطحی را در این منطقه آلوده می کرد

وزیر نیرو وزیر نیرو:

وزیر نیرو با بیان اینکه روس‌ها تمایل به ساخت یک نیروگاه بخار در بندرعباس به ظرفیت ۷۰۰ مگاوات دارند، گفت: روس‌ها تصمیم گرفته‌اند تا در حوزه آب و برق ایران سرمایه‌گذاری کنند.