برچسب: چمران

چمران

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: دولتمردان باید بدانند که با شوخی و خنده نمی‌شود کشور را اداره کرد و آنهایی که نمی‌توانند کشور را اداره کنند بدانند ما آماده‌ایم همکاری کنیم.

چمران چمران:

رئیس سابق شورای شهر گفت: در این چند ماه گذشته، بعد از آقای قالیباف، از آقای نجفی و مجموعه شهرداری چیزی جز شعار، بخشنامه و حرف چیزی دیده نشد.

چمران

چمران در خصوص حواشی مطرح شده پیرامون اینکه اعضای جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نیز یک لیست جداگانه در انتخابات خواهند داشت تصریح کرد: به هیچ وجه قرار نیست اعضای جبهه نیروهای اسلامی در مسئله انتخابات شوراها ورود پیدا کنند و در این رابطه برنامه ای نداریم.

چمران چمران:

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تجهیزات آتش نشانی گفت: از نظر تجهیزات در شرایط خوبی هستیم. البته این تجهیزات هر روز پیشرفت می کند که ما هم باید آنها را نوسازی کنیم و این کار در حال اقدام بوده و هست و خواهد بود.