برچسب: گاف کاخ سفید در مورد رئیس جمهور چین و نخست وزیر ژاپن